โรคนิ่ว

ลักษณะอาการ เกิดจากการตกตะกอนของน้ำและหินปูน ทำให้สะสมเป็นก้อนนิ่วแข็งมากยิ่งกว่าก้อนหินเสียอีก เนื่องจากนิ่วเป็นลักษณะอาการที่กระทบต่อเยื่อบุไต ถ้าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็จะเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุในถุงน้ำดีด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะทำให้น้ำดีเสียระบบไปด้วย ผู้ที่เป็นนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี ปกติแพทย์จะแนะนำให้ผ่าเอานิ่วออก หรือใช้วิธีการสลายนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัดแต่ก็ไม่ได้ผล 100% บางรายแข็งมากเกินไปก็จะสลายด้วยระบบสั่นสะเทือนไม่ได้
อ่านเพิ่มเติม