ไขมันในเส้นเลือด

ลักษณะอาการ ไขมันนี้โดยสภาพถ้าได้รับการย่อยสกัดมาใช้ในร่างกายอย่างเพียงพอเหมาะพอดีก็จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างพลังงานในร่างกายทำให้แข็งแรง เมื่อมีปริมาณมากเกินก็จะรวมตัวกับเม็ดเลือดแดง ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก เกิดปัญหาต่อหัวใจและทำให้เกิดความดันโลหิต ยาแผนปัจจุบันไม่สามารถที่จะขจัดไขมันในเลือดให้หมดไปได้ เพียงแต่ละลายไขมันบ้าง แต่จะไม่หมด ไขมันในเลือดมาก จึงเป็นปัญหาต่อผู้ป่วย เพราะต้องควบคุมอาหารและระมัดระวังในการรับประทานอาหาร
อ่านเพิ่มเติม